Skip to main content

Фітопланктону

фітопланктону
(від фітопланктон і грец. Óntos - істота), планктонна водорість.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.