Skip to main content

ФІЗИКО-КРАЇНИ

ФІЗИКО-КРАЇНИ
одиниця фізико-географічного районування , яка використовується для диференціації фізико-географічної країни; об'єднує ландшафти, близькі за віком і походженням, подібні по рельєфу, клімату та ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.