Skip to main content

Фотохімічних перетворень поллютанта

фотохімічних перетворень поллютанта
хімічні перетворення багатьох забруднювачів в атмосфері під впливом сонячної радіації. В одних випадках вона викликає утворення смогу фотохімічного , в інших - зменшує токсичний вплив полютантів (особливо СО), азоту, сірки, диму, пилу та ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.