Skip to main content

Постійне робоче місце

Місце, де люди працюють більше 2 годин неперервно або більше 50% робочого часу. Джерело: СНиП 41-01-2003

EdwART. Словник термінів і визначень за коштами охоронної та пожежної захисту 2010