Skip to main content

ПЕРІОД КОЛЕБАНИЯ

ПЕРІОД КОЛЕБАНИЯ
(period of oscillation) Відрізок часу, який потрібно колебательной функції, для того щоб повернутися в будь-яку задану точку свого циклу. Функції y = a cos x або z = b sin x мають період коливання, рівний ; якщо цикл досягає заданої точки, наприклад піку в момент t0 , то він повертається в ту ж саму точку в момент t = t0 + 2π, t = t0 + 4π і т. д. якщо коливальна функція має вигляд y = a cos cx або z = b sin cx , період коливання буде дорівнює 2π / з , і цикл повертається в ту ж саму точку, як і в момент t0, всякий раз, коли 2π / с або будь-кратне цьому ціле число додається до t0.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.