Skip to main content

ПЕНСІЯ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ

ПЕНСІЯ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ
(occupational pension) Пенсія, виплачувана працедавцем своєму колишньому працівникові. В рамках пенсійних програм, які забезпечуються за рахунок внесків, робітники і службовці зобов'язані вносити частину своєї зарплати для покриття витрат цієї програми; в пенсійних програмах без попередніх внесків відрахування робляться тільки роботодавцем. Повністю забезпечена фондами пенсійна схема ґрунтується на засобах, достатніх для застрахованих очікуваних пенсійних виплат. За пенсійними схемами, не забезпечені засобами, пенсії виплачуються з поточних доходів роботодавця. В рамках частково забезпечених пенсійних схем існує фонд, коштів якого недостатньо для повних прогнозованих витрат за пенсійними виплатами. Пенсійні програми, які визначаються внесками, фіксують суми внесків роботодавців і працівників, внесених до пенсійного фонду: пенсії в цьому випадку залежать від фінансової діяльності фонду. Пенсійні програми, які визначаються прибутками, фіксують суму, яку отримує пенсіонер, а роботодавець відшкодовує нестачу коштів для фінансової діяльності фонду. Такі пенсійні схеми, пов'язані з прибутком, можуть закріплювати пенсійні виплати готівкою шляхом зв'язування їх з індексами цін або ж цінами і поточними доходами.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.