Skip to main content

Песимум ЕКОЛОГІЧНИЙ

песимум ЕКОЛОГІЧНИЙ
(від лат. Pessimum - найгірше), найменш сприятливі (зазвичай екстремальні) умови, при яких вид ще може існувати.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.