Skip to main content

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
бухгалтерський касовий документ, на основі якого проводиться виплата заробітної плати працівникам підприємства, окремим особам і інші види грошових вип лат.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.