Skip to main content

ПАСПОРТИЗАЦІЯ об'єкту, що охороняється

ПАСПОРТИЗАЦІЯ об'єкту, що охороняється
опис і реєстрація пам'яток природи за певною схемою в залежності від їх виду. Паспортизацію об'єктів, що охороняються проводять державні органи (держкомітети з охорони природи, союзний і республіканські) з охорони природи, а також товариства охорони природи. Паспортизація охоронюваних об'єктів є основою для складання загальносоюзного і республіканських кадастрів пам'ятників природи та розробки планів їх охорони. Див. Також Бонитировка природних ресурсів .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.