Skip to main content

ПАНБІОСФЕРА

ПАНБІОСФЕРА
(від пан ... і біосфера) , шари атмосфери, вся гідросфера і частина літосфери, в межах яких постійно або тимчасово мешкають живі організми, т. е. сума парабіосфери, артебіосфери , власне біосфери і метабіосфери .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.