Skip to main content

Пауперизації екосистеми

пауперизації екосистеми
(від грец. Pauper - бідний), пауперизація біологічна, збіднення видового різноманіття та генетичної інформативності екосистем в результаті денатуралізації і біоценотичного спрощення природно-територіальних комплексів. Найчастіше виникає під впливом антропогенних факторів (забруднення навколишнього середовища, монокультура в сільському і лісовому господарстві, нераціональне використання біологічних ресурсів та ін.).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.