Skip to main content

Озонового (озон) "ДІРА"

озонового (озон) "ДІРА"
значний простір в озоносфері планети зі зниженим (до 50%) вмістом озону. Передбачається як природне, так і антропогенне походження (від викидів фреонів і зведення лісів як продуцентів кисню).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), зменшення вмісту в атмосфері озону на 1% призводить до збільшення захворювання людей на рак шкіри на 6%; значно послаблюється імунна система людини.

Екологічний словник, 2001.


.