Skip to main content

Окисного БАСЕЙНИ

окисного БАСЕЙНИ
спеціальні басейни, в яких створюються напівприродні екосистеми (головним чином із застосуванням активного мулу ), де відбувається розкладання відходів .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.