Skip to main content

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
капітал, вкладений власником фірми; в умовах акціонерного товариства - акціонерний капітал. Розраховується як різниця між сукупними активами фірми і її зобов'язаннями.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.