Skip to main content

Перевипасання

перевипасання випас надмірний, випас, що приводить до деградації рослинності спільноти і зниження його продуктивності внаслідок безконтрольного збільшення поголів'я домашньої худоби вище реальної кормності угідь (наприклад, в аридних і субарідних маргінальних зонах веде до оп устиніванію) або безконтрольного збільшення чисельності диких копитних тварин в заповідниках і національних парках (призводить до катастрофічних наслідків, глибоких порушень екологічної рівноваги).
Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. +1989.

.