Skip to main content

Органогенного ГІРСЬКІ ПОРОДИ

органогенного ГІРСЬКІ ПОРОДИ
см. Біогенні гірські породи .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.