Skip to main content

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА
підприємства, фірми - вид і спосіб структурної побудови підприємства, компанії, корпорації, передбачений законами та іншими правовими нормами країни, що залежить від форми власності, масштабу підприємства, формування його капіталу, харак тера з'єднання і підпорядкування складових частин підприємства.
Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.

Економічний словник. 2000.