Skip to main content

Порядковий / ординалистской КОРИСНІСТЬ

порядковий / ординалистской КОРИСНІСТЬ
(ordinal utility) Концепція, згідно з якою при порівнянні рівнів добробуту можна простежити напрямок відмінностей , але не виміряти їх величину. На відміну від цієї концепції кількісна (кардиналістський) корисність (cardinal utility) передбачає можливість кількісного виміру рівнів і відмінностей добробуту. При розгляді рішень в умовах визначеності порядкова корисність може вважатися цілком прийнятною (крім випадку, коли предметом аналізу стає розподіл доходів). При розгляді рішень в умовах невизначеності більше підходить концепція кількісної корисності.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.