Skip to main content

Експлуатація

Експлуатація
(франц. Exploitation), форма взаємовідносин між популяціями (або між окремими особинами) в біоценозі, коли одна популяція (особина) отримує вигоду від придушення іншого. Основні види експлуатації - хижацтво, паразитизм, антібіоз .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.