Skip to main content

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
ОПЕРАЦІЙНІ витрати - витрати, пов'язані з укладенням угод і їх здійсненням, що включають витрати на пошук і вибір партнерів, оформлення, підписання угод, контроль за їх виконанням. У операційні витрати включають також витрати на підвищення кваліфікації окремих працівників, а також витрати, обумовлені виникненням непередбачених ситуацій.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.