Skip to main content

ЦІНА ВІДКРИТТЯ

ЦІНА ВІДКРИТТЯ
(opening prices) Ціни покупців і продавців, призначені на початку операційного дня на ринках цінних паперів або товарів.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.