Skip to main content

Олігопсонії

олігопсонії
(oligopsony) Ринкова ситуація, при якій існує лише обмежене число покупців, які беруть до уваги дії один одного, при вирішенні, яку кількість товару купувати. Це рівнозначно ситуації, коли на стороні пропозиції має місце олігополія (oligopoly).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

олігопсонії
(від грец. oligos - малочисельний і opsonia - покупка) ринкова ситуація, для якої характерно значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом поданих на ринку покупців.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.