Skip to main content

Зона спостереження

територія, на якій можливий вплив радіоактивних викидів і скидів радіаційного об'єкта, в результаті чого опромінення проживає на ній населення може досягти встановленої межі допустимої дози або допустимої потужності дози. В З. н. проводиться радіаційний контроль, органами госанепіднадзора можуть вводитися певні огранченія на господарську діяльність. При виникненні проектної радіаційної аварії в З. н. може знадобитися проведення заходів щодо захисту населення. Розміри З. н. навколо радіаційного об'єкта встановлюються з урахуванням зовнішнього опромінення, а також величини і площі можливого поширення радіоактивних викидів і скидів при нормальній експлуатації об'єкта і при радіаційної аварії. Внутрішня межа зони завжди збігається з зовнішнім кордоном санітарно-захисної зони. Радіус зони спостереження не повинен перевищувати 30 км.

EdwART. Словник термінів МНС 2010