Skip to main content

НОРМИ ЯКОСТІ ВОДИ

НОРМИ ЯКОСТІ ВОДИ

встановлені значення показників якості води для конкретних видів водокористування (ГОСТ 27065-86.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Норми якості води
встановлені значення показників якості води для конкретних видів водокористування (ГОСТ 27065-86).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.