Skip to main content

Нормативи допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище

науково-обґрунтовані показники, які встановлені відповідно до величини допустимого сукупного впливу всіх джерел на навколишнє середовище і окремі компоненти природного середовища в межах конкретних територій і акваторій, при дотриманні яких забезпечується устойчи ше функціонування природних екологічних систем і зберігається біологічне різноманіття.

EdwART. Словник термінів МНС 2010