Skip to main content

Нормативи ДОПУСТИМОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

нормативи ДОПУСТИМОГО ВПЛИВУ нА нАВКОЛИШНЄ пРИРОДНЕ сЕРЕДОВИЩЕ

рівні впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при яких забезпечуються встановлені нормативи якості навколишнього природного середовища (проект федерального закону "Про внесення Зміна і доповнень до закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" від 11. 10. 2000.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

нормативи допустимого впливу на навколишнє природне середовище
рівні впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при яких забезпечуються встановлені нормативи якості навколишнього природного середовища (проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР" про охорон навколишнього природного середовища "від 11. 10. 2000).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.