Skip to main content

Нормативи ГРАНИЧНО ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІВНІВ ВПЛИВУ

нормативи ГРАНИЧНО ПЕРЕДБАЧЕНИХ РІВНІВ вПЛИВУ

показники допустимого впливу фізичних та інших чинників на навколишнє природне середовище, що встановлюються з метою охорони здоров'я людини, запобігання шкідливому впливу на рослини, тварин та інших живих організмів, збереження природних екосистем, природних комплексів, ландшафтів і об'єктів (проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР" Про охорону навколишнього природного середовища "" від 11. 10. 2000.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Нормативи гранично допустимих рівнів впливу
показники допустимого впливу фізичних та інших чинників на навколишнє природне середовище, що встановлюються з метою охорони здоров'я людини, запобігання шкідливому впливу на рослини, тварин та інших живих організмів, збереження природних екосистем, природних комплексів, ландшафтів і об'єктів (проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР" Про охорону навколишнього природного середовища "від 11. 10. 2000).

EdwART. Словник екологічних термінів і визна поділів 2010