Skip to main content

Нормативно-методичне регулювання процесу управління техногенним і природним ризиком

створення необхідної і достатньої нормативно-технічної та нормативно-методичної бази, що становить єдину інформаційну та методичну основу завдань з управління техногенним і природним ризиком. Основу нормативно-технічної бази складають СНИП, ГОСТи, Положення, Керівництва і т. П. Основу нормативно-методичної бази - методичні рекомендації, методики і т. П

EdwART. Словник термінів МНС 2010