Skip to main content

Нормалізує ВІДБІР

нормалізує ВІДБІР
постійно діючий в здорових живих організмах, які живуть в здорової зовнішньому середовищі, відбір, в результаті якого видаляються всі гени, що викликають відхилення від нормального (середнього) фенотипу даної популяції.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.