Skip to main content

Ноогенезе

ноогенезе
(від грец. Noos розум і ... генез ), сучасний період еволюції життя на Землі, що означає, згідно з В. І. Вернадського, перетворення біосфери в сферу розуму - ноосферу; еволюція, керована людською свідомістю.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.