Skip to main content

Нелінійна ФУНКЦІЯ

Нелінійна ФУНКЦІЯ
(non -linear function) Функція, яку можна виразити в лінійному вигляді: у = ах + b. Вона може бути нелінійної в тому сенсі, що володіє безперервної кривизною: d2x / dx2 = / 0 В якості альтернативи вона може бути нелінійної в тому сенсі, що, хоча складається з лінійних ділянок, але вони розрізняються кутами нахилу: така функція є частково лінійної, має гострі злами в точках, де з'єднуються лінійні сегменти.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.