Skip to main content

Нецінові ФАКТОРИ

Нецінові ФАКТОРИ
попиту і пропозиції - інші чинники, крім цін, що впливають на попит і пропозиція товарів на ринку. До нецінових факторів належать доходи покупців, витрати виробництва товару, мода, надання дотацій, наявність на ринку взаємодоповнюючих і взаємозамінних товарів, запаси і ряд інших факторів, в тому числі психологічної природи.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.