Skip to main content

Негарантованої ПОЗИКА

негарантованої ПОЗИКА
позику, кредит, повернення якого обумовлений лише бажанням і здатністю боржника повернути борг. Найчастіше це незабезпечені позики (довірчі або бланкові), незабезпечена заборгованість, короткострокові комерційні векселі, овердрафт.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.