Skip to main content

НОМІНАЛЬНИЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

НОМІНАЛЬНИЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ
(nominal protection) Пропорційне збільшення ціни на імпортовані товари, викликане введенням тарифу. При пропорційній тарифної ставки t ціна імпортних товарів всередині країни в (1+ t ) разів перевищує їх ціну поза країною. Отже, тарифна ставка є показником номінального протекціонізму. Номінальну захист слід відрізняти від ефективного протекціонізму (effective protection) - пропорційного збільшення доданої вартості в галузі, що виробляє товари з урахуванням тарифів на імпортовані ресурси, використані при їх виробництві. Чим сильніше обкладаються тарифами імпортовані ресурси, тим менше ступінь ефективного захисту при даному рівні номінального протекціонізму.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.