Skip to main content

НЕЙТРАЛЬНІ ПОДАТКИ

НЕЙТРАЛЬНІ ПОДАТКИ
(neutral taxes) Податки, які не впливають на ефективність економіки шляхом порушення структури стимулів. Подушні податки з виборців і акордні податки на економічну ренту можуть бути нейтральними, але важко знайти будь-які інші види податків такого ж типу. Прямі податки можуть однаково впливати на професійні переваги, але швидше за породжують стимули до дозвілля або самостійній роботі на дому, ніж до оплаченої роботи за наймом, або до прагнення працювати в сфері неофіційної економіки (unofficial economy). Податок на додану вартість (ПДВ) впливає на вартість різних товарів і послуг, але з міркувань розподілу доходів і різних інтересів впливових ділових кіл зазвичай його ставка не є однакової; не може він і запобігти переміщення діяльності в неформальний сектор. Оподаткування різних видів інвестиційних витрат компаній дає особливо вражаючі приклади відсутності нейтральності.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.