Skip to main content

ЧИСТА ЕКОНОМІЧНА РЕНТА

ЧИСТА ЕКОНОМІЧНА РЕНТА
дохід, принесений фактором виробництва, пропозиція якого абсолютно невідповідно (стабільно) в довгостроковому періоді, за вирахуванням альтернативнихвитрат використання даного чинника.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.