Skip to main content

НЕОЦЕНОГЕНЕЗ

НЕОЦЕНОГЕНЕЗ
[від нео ... і ценогенези ], неогенез, виникнення в процесі різноманітних сукцесій (сим. -, ендо- та екзогенетіческіх) нових типів біоценозів . Термін запропонував Б. В. Сочава (1944). Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.