Skip to main content

Неокласицизму

неокласицизму
сучасні економічні теорії і течії, що представляють розвиток класичної школи, створеної працями Адама Сміта і Давида Рікардо. Неокласицизм ввів в економічну науку категорії попиту, пропозиції, корисності, маргінадьності; загальної рівноваги.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.