Skip to main content

Негативних КОРИСНІСТЬ

негативних КОРИСНІСТЬ
(disutility) Психологічні витрати трудової діяльності. Окремою функції негативної корисності не існує: передбачається, що індивідуальна корисність є функцією як споживання, так і виконаної роботи, причому корисність як функція споживання зростає, а як функція праці - убуває. Цілком припустимо, що окремі особи витягують з виконання тієї чи іншої роботи позитивну граничну корисність, проте в цілому можна припустити, що в стані рівноваги гранична корисність трудових зусиль негативна. Негативна корисність, або зниження корисності, може також обумовлюватися негативними зовнішніми ефектами економічної діяльності (externalities), такими, як надмірний шум, забруднення повітря або неохайний зовнішній вигляд.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.