Skip to main content

Нафтодоларів

нафтодоларів
(petro-dollars) Засоби активного сальдо платіжного балансу нефтеекспортірующіх країн; інвестуються за кордоном, часто в цінні папери в доларах США.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

нафтодоларів
державні доходи країни - експортера нафти від експорту енергоресурсів; підприємницька прибуток державних нафтових компаній.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.