Skip to main content

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
сукупність природних ресурсів, створених засобів виробництва, матеріальних благ, цінностей, якими володіє країна.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.