Skip to main content

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
(national product) Сукупна величина доходів, вироблених факторами виробництва, що належать резидентам даної країни, включаючи діючі за кордоном і виключаючи доходи від факторів, що діють всередині країни, але належать нерезидентам. Національний продукт слід відрізняти від внутрішнього продукту (domestic product), який є величиною доходів, вироблених усередині країни незалежно від того, кому належить власність. Валовий національний продукт (ВНП) розраховується до вирахування оціночної величини амортизації основного капіталу; чистий національний продукт дорівнює ВНП мінус амортизація основного капіталу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
вартість, грошове вираження обсягу продукції, товарів, послуг, вироблених в народному господарстві країни протягом року. Прийнято виділяти сукупний, валовий національний продукт і чистий національний продукт, рівний валовому за вирахуванням амортизаційних відрахувань, вартості зносу основних засобів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник.2000.