Skip to main content

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(National Institute of Economic and Social Research, NIESR) Незалежна британська організація, що здійснює дослідження як макро- , так і мікроекономічних аспектів економіки.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.