Skip to main content

МНОЖИННІ ВАЛЮТНІ КУРСИ

МНОЖИННІ ВАЛЮТНІ КУРСИ
(multiple exchange rates) Система, при якій валюта країни має більш одного обмінного курсу по відношенню до будь-якої іноземної валюти. Курс, який застосовується до будь-якої операції, може формуватися в залежності від того, хто є власником валюти або від мети, для якої вона використовується. Множинні валютні курси можуть відрізнятися для резидентів та іноземних власників валюти, для експорту та імпорту різних видів товарів або для платежів за поточним рахунком і за рахунком руху капіталів платіжного балансу. Множинні валютні курси зазнають критики за те, що вони спотворюють процес міжнародної торгівлі. Управління ними має бути досить тонким, і в той же час вони створюють умови для фаворитизму і корупції при прийнятті рішення про те, який курс повинен застосовуватися до будь-якої операції. Більшість провідних країн світу не використовують систему множинних валютних курсів і уніфікували ринки іноземних валют.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.