Skip to main content

Мохові болота

мохові болота
болотна екосистема, для якої характерно домінування моху . Відноситься до болотах верховим .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.