Skip to main content

СМЕРТНІСТЬ невибіркову

СМЕРТНІСТЬ невибіркову
загальна загибель особин популяції внаслідок впливу особливо несприятливих чинників середовища.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.