Skip to main content

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ
число особин, які загинули за рік в результаті природної смерті, на 1000 особин даного виду.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

КОЕФІЦІЄНТ СМЕРТНОСТІ
число особин, які загинули за рік в результаті природних причин, на 1000 особин даного виду.

Екологічний словник, 2001.

Коефіцієнт смертності
число особин, які загинули за рік в результаті природних причин, на 1000 особин даного виду.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.