Skip to main content

Моніторинг потенційно небезпечного гідротехнічної споруди

система спостережень і контролю, що проводяться регулярно за визначеною програмою для оцінки стану гідротехнічної споруди, водного середовища та донних відкладень по фізичних, хімічних і іншими показниками, а також оцінка і прогноз його зміни з метою своєчасної розробки та реалі ації заходів щодо забезпечення технічно справного стану гідротехнічної споруди і його безпеки, а також щодо запобігання аварій та зменшення шкоди від них.

EdwART. Словник термінів МНС 2010