Skip to main content

ГРОШОВІ АГРЕГАТИ М3, М4 І М5

ГРОШОВІ АГРЕГАТИ М3, М4 І М5
(М3, М4, and M5) Різні альтернативні показники грошової маси в широкому сенсі слова, наприклад, M1 плюс будь-які інші депозити в банках і інших фінансових установах.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.