Skip to main content

ГРОШОВИЙ ПОПИТ / ПОПИТ НА ГРОШІ (КАСОВІ ЗАЛИШКИ)

ГРОШОВИЙ ПОПИТ / ПОПИТ НА ГРОШІ (КАСОВІ ЗАЛИШКИ)
(demand for money) Сума грошей, яку споживачі хотіли б мати, або функція, яка визначає цю суму грошей. Деякі економісти вважають, що грошовий попит це попит, обумовлений угодами (1), спекулятивними мотивами (2) і прагненням до створення резервів (3), проте гроші, призначені для однієї мети, завжди можуть бути використані в інших цілях, тому більш розумним представляється говорити не про різні види попиту на гроші, а про різні мотиви, що визначають бажання людей щодо величини касових залишків. Мотив скоєння угод означає, що, оскільки гроші використовуються в більшості угод, індивідуальні грошові резерви є зростаючою функцією від доходів, а грошові резерви підприємств - зростаючою функцією від обороту. При даному рівні реальної економічної діяльності розмір касових залишків, з урахуванням даної процентної ставки і очікуваного темпу інфляції, пропорційний рівню цін. У зв'язку з тим, що гроші представляють собою лише одну з форм готівки активів, попит на гроші є також зростаючою функцією від сукупних нетто-активів. Широко поширена точка зору, що попит на гроші, або перевагу ліквідності, є спадною функцією як процентних ставок, так і очікуваного темпу інфляції.Єдиної думки щодо величини сукупного впливу процентних ставок і очікуваного темпу інфляції не існує; крім того, процентні ставки і темп інфляції корелюються між собою, тому визначити вплив кожного з факторів окремо на грошовий попит надзвичайно складно. Спекулятивний мотив розглядається в кейнсіанських (Keynesian) моделях грошового попиту, в яких перевага ліквідності виступає зростаючою функцією очікуваного зростання процентних ставок: подібне збільшення ставок має вести до зниження цін на цінні папери, в результаті чого гроші стають щодо більш привабливим активом. Мотив створення грошових резервів діє в зв'язку з тим, що ліквідність (liquidity) виступає страховкою від невизначеності перспектив, тому попит на гроші є спадною функцією від впевненості людей у ​​стабільності майбутніх доходів; чим більш невизначеним видається майбутнє, тим сильніше цей мотив.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.